Kulu- ja matkalaskujen maksatus, sekä koe/ kilpailumaksun palautus ainoastaan alla olevilla lomakkeilla (tai Kennelliiton matkalaskulomakkeella) allekirjoitettuna ja rahastonhoitajalle toimitettuna.

Osallistumismaksun palautus